Morten

Morten Myrhøj

55 år

Privat: 
Bor alene centralt i Aalborg, og har en voksen datter (Line), der ligeledes bor i Aalborg.

Fritid: 
Familie, venner, musik, golf, cykling.

DET MOTIVERER MIG…

…at arbejde sammen med mennesker, der er passionerede omkring det, de laver. Uanset om det er bestyrelse, daglig ledelse eller medarbejdere.

…at kunne bidrage til løsninger, der udløser det potentiale, som er i enhver virksomhed/organisation.

Jeg har mere end 25 års erfaring i at arbejde med mennesker – som ekstern rådgiver, som bestyrelsesmedlem og som leder af egen virksomhed. Mit fokus har altid været på at optimere og udvikle det eksisterende med henblik på at finde de markedsmæssige muligheder, der er i virksomheden. Til gavn for ejere, ledelse og medarbejdere.

Jeg er struktureret i min tilgang til opgaverne og udfordrer gerne det eksisterende. Verden er omskiftelig, og virksomhederne skal være klar til at udnytte de muligheder, der opstår. Dette stiller store krav til såvel ledelse som medarbejdere.

Jeg glæder mig til at dele mine erfaringer og kompetencer, og uddybe, hvor jeg kan bidrage og tilføre værdi til jeres virksomhed. Og dermed udnytte det potentiale, der er i virksomheden.
Læs mere

ERHVERVSERFARING

2012-2023: Adm. direktør og medejer af UNGBO DANMARK

2007-2012: Partner hos Advizer

2004-2006: Director hos Advizer

2000-2004: Underdirektør hos Capitalis

1997-2000: Projektleder hos Spar Nord Bank

1996-1997: Aktieanalytiker hos Spar Nord Bank

1994-1996: Trainee hos Spar Nord Bank

1993-1994: Sagsbehandler hos Nykredit

1986-1988: Sergent hos Forsvaret

MIN ERHVERVSPROFIL

Jeg har i hovedparten af min erhvervskarriere primært beskæftiget mig med udvikling, værdioptimering/salgsmodning samt køb og salg af virksomheder og ejendomme.

Først som M&A rådgiver igennem 15 år og senest som direktør for og medejer af en række selskaber inden for ejendomsbranchen.

Med udgangspunkt i min cand.merc.-jur uddannelse fra Aalborg Universitet i 1993, blev jeg ansat i den finansielle sektor. Først hos Nykredit og siden Spar Nord Bank, hvor jeg var med til at opbygge bankens M&A-afdeling. Dette var starten på 15 år som M&A-rådgiver, med primær fokus på rådgivning af offentligt noterede virksomheder.

I 2012 blev jeg ansat som adm. direktør i en familieejet ejendomskoncern, hvor jeg 1,5 år senere gennemførte et MBO. Siden har vi udviklet koncernen betydeligt såvel organisk som via opkøb, etablering af nye forretningsområder mv.

Hovedparten af aktiviteterne heri er i 2023 solgt til institutionelle investorer.

MIT BIDRAG?

 • Bestyrelsesarbejde
 • Strukturering
 • Organisationsudvikling
 • Værdi- og driftsoptimering
 • Finansiering
 • Kapitaltilførsel
 • Aktivt ejerskab/salgsmodning
 • Generationsskifte
 • Rekonstruktion

KERNEKOMPETENCER

 • Ledelse, herunder forandringsledelse
 • Krisestyring
 • Finansiering, herunder aftaler med finansielle samarbejdspartnere
 • Strategiudvikling
 • Organisation: struktur, ansvar og roller
 • Virksomhedsudvikling
 • Kontraktforhandlinger – både eksternt og internt
 • Incitamentsordninger: ledelse og medarbejdere
 • Køb og salg af virksomheder
 • Kapitaltilførsel
 • Salgsmodning

ET UDPLUK AF MINE ERFARINGER

MIN ERHVERVSPROFIL

 • Rådgivning af offentlig noterede virksomheder

 • Børsnotering, kapitaludvidelse, afnotering, incitamentsprogrammer, kommunikation

 • Køb / salg af virksomheder

 • Rådgive omkring hele processen, håndtere den menneskelige side af processen, dialog / forhandling med køber / sælger

 • Bestyrelsesarbejde

 • Ejeraftaler, virksomhedsudvikling / salgsmodning, salgsprocesser

 • Daglig ledelse

 • Organisationsudvikling, rekonstruktion, finansiering, køb / salg, etablering af nye forretningsområder, håndtering af bestyrelse og aktionærer, aftaler med væsentligste samarbejdspartnere

MIN BAGGRUND

MIN ERHVERVSPROFIL

Uddannelse:

Matematisk-fysisk student fra Aalborg Katedralskole

Sergent ved Hærens Træn- og Militærpolitiskole

Cand.Merc.-jur Aalborg Universitet

Bestyrelsesuddannelse Board Governance

Tillidshverv:

Tidl. bestyrelsesmedlem/-formand i idrætsforening

Tidl. bestyrelsesmedlem transportsektor (virksomhed solgt ifm. generationsskifte)

Bestyrelsesmedlem Access Technologies A/S -  IT-virksomhed inden for sundhed

Bestyrelsesformand PlusEjendomme A/S og tilknyttede selskaber

Udbyder af ejendomsprojekter

Bestyrelsesmedlem norhjem administration a/s

Ejendomsadministration

Undervisning:

Ingeniørhøjskolen

Aalborg Universitet

Kontor | Business converter

Søndergade 5, 1. sal
9000 Aalborg
Cvr nr. 43778889
+45 22888045
Business Converter